Neymar trở lại khơi nguồn cảm hứng cho Brazil: Ăn mừng ý nghĩa cùng sao MU